خمینی یا خامنه‌ای؛ کدام بیشتر مخالفان را کشتند؟

خمینی یا خامنه‌ای؛ کدام بیشتر مخالفان را کشتند؟

خمینی یا خامنه‌ای؟ به دستور کدام رهبر کشتار بیشتری انجام شد؟خمینی و خامنه‌ای با قیمت دلار و بنزین چه کردند؟ آیا نظر خمینی درباره چین و روسیه با نظر خامنه‌ای متفاوت بود؟ نظر دو رهبر درباره سپاه چیست؟

Digital Transformation