پرونده جمهوری اسلامی در سراشیبی شورای امنیت؛ گروسی: پاسخ‌های تهران معتبر نیست

پرونده جمهوری اسلامی در سراشیبی شورای امنیت؛ گروسی: پاسخ‌های تهران معتبر نیست

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید تهران درباره سایت‌های اعلام نشده‌ای که در آن‌ها اورانیوم دیده شده،همکاری نمی‌کند.سخنانی که در آستانه تصمیم‌گیری شورای حکام، کار را برای ایران سخت‌تر کند. به گفته گروسی تهران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر شده

گزارش مجتبا پورمحسن

Digital Transformation